Wat is de hersteltijd van de covid-19 ?

Wat is de hersteltijd van de covid-19 ?

Gebruikmakend van beschikbare voorlopige gegevens is de mediane tijd vanaf het begin tot klinisch herstel voor milde gevallen ongeveer 2 weken en 3-6 weken voor patiënten met ernstige of kritieke ziekte.